Categorie: "Overheidscampagne"

Amsterdamse maakt Stem!-reclame voor EU/Oekraine-referendum op 6 april

In de -hopelijk oneindige- serie Reclame Voor Weer Eens Wat Anders- de uiting van de stad Amsterdam die oproept, met een uitroepteken!, om te gaan stemmen op woensdag 6 april a.s. Want dan is het ‘raadgevend referendum’ over de Wet tot goedkeuring van het Associatieverdrag tAmsterdan Oekraine stemmenussen de Europese Unie en Oekraïne. We plukten ‘m vanochtend uit De Telegraaf, van de Amsterdamse pagina’s, maar staat vanavond vast ook in Het Parool (KLIK erop om te vergroten, waardoor tekst leesbaar wordt) of klik hierop om bij de site te komen. Over het aantal stemhokjes dat open is, en waar dan, heb ik nog niet kunnen vinden. Spannend. We moeten wachten op de gemeentelijke Amsterdamse krant die rond 24 maart huis-aan-huis wordt gespreid. Ook online te bekijken tegen die tijd. Is er dan nog wel genoeg tijd om te protesteren? ;-) . In het verdrag hebben de EU en haar lidstaten

Reclame voor teruggave erfpachtboetes uit Tweede Wereldoorlog van Stichting ITA

In de serie Reclame Voor Wat Heel Anders, iets heel anders. Dramatisch anders. Over de teruggave van erfpachtboetes in de periode Tweede Wereldoorlog. Een advertentie, geplukt uit de Volkskrant van zaterdag j.l. (KLIK erop om te vergroten) van Stichting ITA. Die afkorting staat voor InITA stichtingdividuele Terugbetalingen Amsterdam. Erfpachters en rekeninghouders of hun nabestaanden worden gezocht voor terugbetaling erfpachtboetes en niet opgevraagde tegoeden Gemeentegiro uit de genoemde periode. Zie alle informatie hier op de ITA-site. Joden die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden naar Amsterdam, kregen een rekening gepresenteerd van de gemeente van de niet betaalde erfpacht. En daar kwam nog een boete voor wanbetalers bovenop. Meldde Een Vandaag in november 2015. Amsterdam heeft toen onnodig hard gehandeld, was de conclusie in

Werken aan water in de reclame van overheid

Nederland is een waterrijk land (…) Het klimaat verandert. Dat maakt ons kwetsbaar.’ Meldt deze advertentie in onze serie Reclame Voor Weer Eens Wat Anders is per abuiWerken aan waters blijven liggen, maar nog zeker de moeite waard om te tonen. Want reclame voor ‘ons water‘ en hoe de overheid eraan werkt. Bijgaande, uit de Volkskrant van vorige maand geplukte advertentie gaat over het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 (Bprw) dat is vastgesteld (KLIK om te vergroten). Bezwaar of beroep is echter niet meer mogelijk. Omdat de tekst niet groot genoeg te krijgen is, hebben we de tekst apart, inclusief van het blauwe kader, afgebeeld in de doorlees.

Menselijke kanonskogel lanceert vuurwerk campagne overheid

Laat je niet verrassen door vuurwerk.’ De kern van ‘de’ nieuwe vuurwerk-campagne -bijgaand het arty spotje- bestaat uit de vier handelingsperspectieven onder de slogan 4 Vuurwerk Veilig meldt vaksite Adformatie vandaag: ‘Lees de gebruiksaanwijzing, doe een veiligheidsbril op, gebruik een aansteeklont en houd afstand’. Daarmee beoogt de campagne afstekers en omstanders veiliger om te laten gaan met legaal vuurwerk en hoopt zo het aantal vuurwerkslachtoffers te

Maximum snelheid autosnelweg A1 in de reclame van Rijksoverheid

A1Op twee wegtrajecten van de A1 wordt de maximumsnelheid permanent 130 kilometer per uur. Op twee kort aangrenzende trajecten van de A1 -Amsterdam/Deventer en verder- wordt, waar een dynamische snelheid gold, de maximumsnelheid verlaagd naar 100 en 120 kilometer per uur om extra wisselingen van maximumsnelheden over korte afstanden uit te sluiten. Dat meldt een reclame-uiting van de Rijksoverheid in de dagbladen (KLIK erop om te vergroten, maar vermoedelijk net niet leesbaar, waarvoor excuses). Weer eens wat anders in de reclame. Een ‘Kennisgeving ontwerpbesluit aanpassing van de maximumsnelheid op wegtrajecten van autosnelweg A1.’ Goed nieuws dus. Er tegen protesteren kan, tot en met 28 januari

NL Alert Controle Bericht op 7 december meldt spotje Rijksoverheid

Let op: morgen/maandag 7 december zendt de overheid om 12.00 uur een NL Alert Controle Bericht uit. Wanneer je dat bericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL Alert. ”Zo ben je direct op de hoogte als er echt een noodsituatie is,” aldus de Rijksoverheid, dat in bijgaand spotje adviseert: ga nu

Reacties op verhoging snelheid autowegen gevraagd door Rijks in advertentie

In de serie Reclame Over Weer Eens Wat Anders weer eentje van het Rijks, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een kennisgeving ovAutosnelwegen en Rijker het ‘ontwerpbesluit’ verhoging van de maximum snelheid op delen van de autosnelwegen ‘in beheer van het Rijk’ naar 130 kpu. Uw mening wordt gevraagd, meldt bijgaande advertentie, vandaag uit De Telegraaf geplukt (KLIK erop om te vergroten, maar of het dan leesbaar wordt… Zie hier alle info daarom). De tekst: ”De Directie Participatie bundelt alle reactie en stuurt deze naar de Minister

ONderweg kun je maar beter OFFline zijn adviseren overheidsspotjes

Niet alleen vrienden, followers, en whatsapp-groepen, ook onze nieuwsbronnen voeden ons de hele dag met berichten. ”Deze drukte vinden we inmiddels zo normaal dat we zelfs in de auto denken dat we social media er nog wel bij kunnen hebben,” schrijft Roorda Reclame als toelichting van bijgaande twee vermoeiende overheidsspotjes. ”Terwijl we ons best realiseren dat het de aandacht afleidt van het verkeer.”  Ja, meester ;-) . In deze campagne illustreert het reclamebureau, door

Sommige verlofregelingen uitgebreid meldt overheid in advertentie

Overheid verlofregeling‘Sommige’ verlofregelingen, zoals zorgverlof, worden per 1 juli a.s. uitgebreid. Als gevolg daarvan gaan gaan werk en thuis ‘voortaan nog beter samen’. Dat meldt de overheid, lees het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stellig in een advertentie in de krant. ”Uw werk vraagt vaak uw volle aandacht. Maar thuis soms ook. Het is goed te weten dat sommige verlofregelingen per 1 juli worden uitgebreid. Zoals zorgverlof. Dan kunt u ook verlof opnemen voor de zorg aan bijvoorbeeld uw grootouders, broer, een vriend of buurvrouw”. Zie de site voor meer informatie, want deze tekst is nogal summier. De advertentie plukten we

Toeristische zeiltocht naar Antarctica mag van overheid meldt advertentie

AntarcticaIn de -hopelijk oneindige- serie in de reclame een advertentie over een ‘ontwerpbesluit’ over zeiltocht naar Antarctica van Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dinsdag j.l. uit de Volkskrant geplukt. Lezers kunnen t/m 27 juli a.s. ‘zienswijzen indienen’ over het ontwerpbesluit voor een toeristische expeditie naar het Antarctisch Schiereiland met zeilschip Jonathan III. Waarbij speciale gebieden en historische locaties worden bezocht. In het kader van de Wet Bescherming Antarctica is de vergunning is aangevraagd