Categorie: "Statistieken"

Bijna 500.000 bezoeken aan Reclamewereld in 2014

Het aantal bezoeken of opgevraagde webpagina’s (pageloads) bij Reclamewereld.blog. nl -actueel online magazine over reclame- haalde in 2014 de 500.000 net niet.  Dat blijkt uit cijfers geregistreerd door webtracker Statcounter (zie bijgaand staatje van StatcounteReclamewereldbezoek 2014r). Het aantal pageloads (groene staafje) bedroeg 492.649 in 2014, een daling vergeleken met het jaar daarvoor (525.250), wat, gezien de toegenomen concurrentie van de sociale media en sites die ook aandacht aan reclame besteden niet zo vreemd is, vinden we hier bij Reclamewereld. In 2012 is trouwens de manier van tellen gewijzigd, waardoor geregisteerde aantallen vanaf dat jaar daarna fors lager uitpakten. Het aantal unique visitors (blauw) in 2014 was uiteraard lager, en kwam in november uit op 393.667, vergeleken met 402.313 in 2013. Wekelijks,

‘Mobiele marketing motor online advertentiegroei’

IAB online ad spend Q3 14De online advertentiemarkt in Nederland is ook in het derde kwartaal van 2014 gegroeid. Q3 liet een totale omzet zien van €323 miljoen, 11% meer dan in Q3 van vorig jaar. De groei binnen mobile advertising, die in het eerste half jaar van 2014 eindelijk van de grond kwam, zette verder door en liet een stijging zien van maar liefst 91% ten opzichte van derde kwartaal 2013. Dit blijkt uit de kwartaalupdate Q3 van de Online Ad Spend Study die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland, zo meldt ‘t persbericht. Net

Bezoeken Reclamewereld 50.000+ in november

RW nov 14Het aantal bezoeken of opgevraagde webpagina’s (pageloads) bij Reclamewereld.blog. nl -actueel online magazine over reclame- was net als in oktober weer nipt boven de 50.000 in november, maar flink hoger dan in dezelfde maand van 2013 (43.803). Dat blijkt uit cijfers geregistreerd door webtracker Statcounter (zie bijgaand staatje van Statcounter). Het aantal pageloads (groene staafje) bedroeg 50.609 in november, vergeleken met 941.350 in de maand ervoor en dus 43.803 in november 2013. In 2012 is de manier van tellen gewijzigd, waardoor geregisteerde aantallen daarna fors lager waren.  Het aantal unique visitors (blauw) vorige maand was uiteraard lager, en kwam in november uit op 41.350, vergeleken

Reclamewereld breekt unique visitors-record wk 43

Even wat heel wat recente bezoekcijfers showen, want wel trots erop. In week 43 werd zeven dagen achtereen, dus inclusief het net voorbije week-end(!), ruim boven de 1.200 unique visitors gescored. Was niet eerder voorgekomen. Het aantal bezoeken per dag lag uiteraard enkReclamewereld week 43ele honderden hoger, van 1.500 tot 1.700 per dag (KLIK desgewenst op staatje links om te vergroten). Dat is loon naar werken, in een periode van scherp toegenomen concurrentie van andere sites over reclame en de toegenomen aandacht voor sociale media als Facebook, Twitter enzovoorts. Leuk, en dank, bezoekers! We blijven ons best doen om Reclamewereld een leuke/goede nieuwssite te blijven maken over massa-media reclame in Nederland en zeker ook daarbuiten. Het staatje met de cijfers hier

Netto reclame-omzet 3,7% omhoog in eerste helft ’14

De netto reclame-bestedingen in Nederland zijn in de eerste helft van 2014 met 3,7% gestegen tot € 1,8 miljard. ”Onder impuls van een voorzichtig herstellende economie lieten alle mediumtypen, behalve print, een zeer sterke groei zien. InteNielsen 1e helftrnet noteerde met 13,6% zelfs dubbelcijferige groei”, aldus een persbericht van vandaag op basis van het Halfjaarrapport Netto Mediabestedingen (=reclame-omzet) 2014 dat onderzoekbureau Nielsen binnenkort publiceert. De economische groei in Nederland was nog beperkt in de eerste zes maanden van 2014, maar

Omzet radioreclame 11,5% omhoog in 2e kwartaal

De netto reclamebestedingen op de radio -dus met alle kortingen verrekend- zijn in het tweede kwartaal van dit jaar met liefst 11,5% gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2013, meldt het Radio Advies Bureau (RAB) in een persbRAB logo turn up the radioericht. Hiermee komen de totale netto radiobestedingen in Q2 uit op €65,7 miljoen. Onderdeel daarvan, de non-spot bestedingen -buiten de reclameblokken om, zoals sponsoring- groeiden zelfs 15%, tot bijna €4 miljoen. Volgens RAB-directeur Lidewij Hentenaar is in het tweede kwartaal, een periode van voortgaand economisch herstel en de WK Voetbal-effecten, het aantal radio-adverteerders toegenomen met 5%.” In totaal waren

Reclame omzet dagbladen bijna 20% omlaag in 2013

De totale omzet van ‘s lands dagbladtitels daalde in 2013 met 5 procent, een procent meer dan in het voorgaande jaar, meldt het jaarverslag van NDP Nieuwsmedia. ”De belangrijkste oorzaak is de daling van de advertentieomzet. Deze inkomsten liepen in 2013 met 18 procent terug,” aldus NDP Nieuwsmedia 2het verslag. De lezersmarkt- omzet, uit onder meer abonnementen en losse verkoop, daalde in 2013 licht, met 2 procent. De kleine titels (oplage tot 70.000 exemplaren) werden het zwaarst geraakt door de omzetdaling, met 7 procent. Door de sterkere daling van de advertentie-inkomsten stijgt het aandeel van de lezersmarktomzet in de totale omzet van 69 procent in 2012 naar 71 procent in 2013. Van de verschillende

Netto reclamebestedingen opnieuw omlaag in 2013

De netto reclamebestedingen in Nederland zijn met 3,5% tot € 4,54 miljard gedaald in 2013. In absolute bedragen is dat een daling van € 165 miljoen. Internet noteerde in 2013 met een plus van meer dan 8% opnieuw een forse toename van de netto reclamebestedingenNielsen reclamebestedingen netto 2013 staatje. Daarmee remde het de daling van de totale markt, die anders ruim twee zo groot zou zijn. Dit blijkt uit het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2013 dat Nielsen binnenkort publiceert, zo meldt onderzoeker Berry Punt van het bedrijf. KLIK op bijgaand staatje om ‘t te vergroten. ”De aanhoudende economische tegenwind zorgde er ook in 2013 voor dat adverteerders opnieuw bezuinigden op hun mediabudgetten. In vijf jaar tijd, sinds het begin van de economische crisis eind 2008, krompen de netto reclamebestedingen met € 900 miljoen (16,6%). Alleen internet slaagde er in die periode in om te groeien (+57%).”

Ook reclame omzet op radio stijgt in eerste kwartaal

De netto radioreclame omzet is in het eerste kwartaal van 2014 met 4,5% gestegen naar €47,7 miljoen. De non-spot bestedingen -reclame buiten de reguliere blokken, bij voorbeeld gesponsorde programma’s- komen 38% hoger uit dan vorig jaar in dezelfde periode en overtreffen voor het eerst de €3 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB). Ook tv-reclame zit in de lift als gevolg van econoRAB logomisch herstel. RAB’s persbericht van vandaag meldt verder: ”De groei van de radiobestedingen in het eerste kwartaal is een stuk hoger dan de gemiddelde groei van 2,3% over 2013, het economisch herstel zet verder door. De spotreclame steeg in het eerste kwartaal van 2014 met 2,7% naar  €44.384.000. Echter, de grootste winst is te vinden in de non-spot bestedingen met een recordomzet ruim boven de drie miljoen. Adverteerders maken steeds meer gebruik van de breedte in de communicatiemogelijkheden die het platform radio als medium biedt.” Meer info in overlees.

Reclame-omzet op tv 7% omhoog in eerste kwartaal

De netto bestedingen voor TV-commercials bedroegen  € 176 miljoen in het eerste kwartaal van 2014. Het herstel van de TV-markt, ingezet in het laatste kwartaal van 2013, zet door in het eerste kwartaal van 2014 met een flinke groei van 7%, meldt Spot logoeen persbericht vandaag van Spot, het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame.De positieve berichtgevingen over een economisch herstel in 2014 en de forse verbeteringen van het consumentenvertrouwen zijn voor veel adverteerders reden om hun marketingactiviteiten op te schroeven.  TV is het medium dat traditioneel optimaal profiteert van een gunstig economisch klimaat. Een vergelijkbaar beeld

Spot omzet kwartaal 1 grafiek 2014