Reclame voor teruggave erfpachtboetes uit Tweede Wereldoorlog van Stichting ITA

In de serie Reclame Voor Wat Heel Anders, iets heel anders. Dramatisch anders. Over de teruggave van erfpachtboetes in de periode Tweede Wereldoorlog. Een advertentie, geplukt uit de Volkskrant van zaterdag j.l. (KLIK erop om te vergroten) van Stichting ITA. Die afkorting staat voor In dividuele Terugbetalingen Amsterdam. Erfpachters en rekeninghouders of hun nabestaanden worden gezocht voor terugbetaling erfpachtboetes en niet opgevraagde tegoeden Gemeentegiro uit de genoemde periode. Zie alle informatie hier op de ITA-site. Joden die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden naar Amsterdam, kregen een rekening gepresenteerd van de gemeente van de niet betaalde erfpacht. En daar kwam nog een boete voor wanbetalers bovenop. Meldde Een Vandaag in november 2015. Amsterdam heeft toen onnodig hard gehandeld, was de conclusie indie uitzending van Hinke Piersma, historica van het oorlogsdocumentatiecentrum NIOD. Ze deed onderzoek naar de boetes die Amsterdam oplegde aan Joden die van deportatie of onderduik terugkeerden na de Tweede Wereldoorlog. De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 10 september 2014 ingestemd met het terugbetalen van de erfpachtboetes, vermeerderd met rente, aan de oorspronkelijke erfpachters of hun rechtsopvolgers. Op de ITA-site is het aanvraagformulier te vinden, evenals een namenlijst erfpachtboetes.

Stichting ITA is opgericht naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar de niet-opgevraagde tegoeden op de Gemeentegiro Amsterdam (periode 1940 -1949) uitgevoerd door drs. H.G.M. Blocks en het onderzoek naar de erfpachtkwestie in Amsterdam (1945-1960) uitgevoerd door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (het NIOD).

De Stichting ITA heeft ten doel het onderzoeken, beoordelen en, bij gegrondheid ervan, honoreren van bij de Stichting ingediende aanspraken op niet-opgevraagde tegoeden op de Gemeentegiro en aanspraken tot terugbetaling van door erfpachters betaalde erfpachtboetes. De stichting vervult deze taak op basis van het uitkeringsreglement. Aldus de site. De advertentie stond zaterdag j.l. ook in Het Parool, de Amsterdamse krant, en zus van de Volkskrant.

Lees ook:‘Geconsigneerde geldsommen’ op te halen meldt advertentie Ministerie van Financiën
Lees ook:Soldaat van Oranje – De Musical verzamelt voorwerpen voor V-monument meldt spotje
Lees ook:Zaterdag is Wereld Vluchtelingendag meldt reclame
Lees ook:Advertentie DNB voor rekeninghouders/spaarders DSB Bank
Lees ook:Sint Jozefoord en Buurtzorg winnen Beste Werkgevers 2015-prijs meldt advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.