Categorie: "Overheidscampagne"

De mannen VanAnaarBeter vieren succes (& meer in 2011)

Afgelopen jaar,” zeggen de mannen van AnaarBeter in een dagbladinhaker van Postbus 51, ”is in Nederland op meer dan 30 plaatsen hard gewerkt aan minder files.” Het jaar van de doorstroming, zeg maar. We willen de jaarwisseling gebruiken om even bij deze successen stil te staan en u te bedanken voor uw geduld en begrip.” Ook in 2011 gaat de schop gelukkig weer in de grond en werken ze ”met man en macht aan minder files.” Die goeie voornemens voor 2011: vanAnaarBeter. En jullie ook de beste wensen. En schop maar lekker door.

Resultaat Postbus 51-campagnes overheid in 2009: minder uitgaven, betere resultaten geboekt

In 2009 zijn uitgaven aan de Postbus 51-campagnes van de overheid -niet te verwarren met die van SIRE, dat niets met de overheid te maken heeft- verder afgenomen ten opzichte van de vier voorafgaande jaren. De waardering van de campagnes is juist weer gegroeid. Dit blijkt uit de Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes, die de minister-president onlangs aanbood aan de Tweede Kamer, zo meldt vaksite Communicatie. In 2009 zijn er 20 Postbus 51-campagnes geweest. De bestedingen aan televisie, radio en overige media zoals internet, print en buitenreclame, bedroegen in 2009 per campagne gemiddeld €421.148,-. Dit is 6% lager dan in 2008 toen de gemiddelde uitgaven bijna € 450.000,- bedroegen. In totaal werd aan de campagnes een bedrag van 11,4 miljoen euro uitgegeven. Dit is een kostenreductie van 40% ten opzichte van de 18,9 miljoen euro die in 2005 gespendeerd werd. Dit komt zowel door een daling van het aantal campagnes als door het feit dat per campagne minder mediabudget wordt ingezet. Vergeleken met 2008 (85%) is het campagnebereik op peil gebleven: de campagnes worden gemiddeld door 86% van het publiek herkend. De waardering van campagnes vertoont de afgelopen drie jaar een stijgende tendens van 6,6 in 2007, 6,7 in 2008 naar 6,8 in 2009. De campagnes laten in 2009 ook meer effect op de korte termijn zien dan vorig jaar. De actieve herinnering van campagnes is licht gedaald van 50% naar 48%.

‘Geen science fiction’ bedreven door de Amerikaanse Luchtmacht in dit spotje

Na het recente uitbreidingsbesluit van president Barack Obama moet kennelijk weer geworven worden, voor uitzending naar Afganistan. Zie dit pittige nieuwe spotje, zo uit een game geplukt, kan ook een trailer zijn voor een dure Hollywoord film. Niet dus, ”geen science fiction” voor de Amerikaanse Luchtmacht in deze infomercial, gemaakt door reclamebureau GSD&M Idea City in Austin, Texas.

Na de krokodil Henson’s poppetjes ingezet tegen illegale invoer

Leuk, die twee totaal verschillende benaderingen, om hetzelfde probleem op te lossen: illegale invoer op het vliegveld. Eerst was daar de krokodil, die in een felrode koffer zat, op de bagageband op Schiphol, bedacht door reclamebureau S-W-H samen met de Nederlandse douane. Leuk idee natuurlijk. In Engeland werd gekozen voor een informercial, door een ministerie, de Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA). Jim Henson/Muppet en SesamStraat-achtige poppetjes zijn hier ingezet. En de muziek/tekst ('Don't bring me back') is belangrijk. Wat lang, maar grappig. Dit filmpje is gemaakt door een unit van de Britse RVD zelf, het Moving Image team van de Central Office of Information's (COI). Via Utalkmarketing.

‘Rampencampagne’ Postbus 51 slaat niet aan, claimt hoogleraar

De crisis- of rampencampagne 'Denk vooruit' van Postbus 51 slaat totaal niet aan. De filmpjes blijven niet hangen bij kijkers, claimde RTL4 Nieuws vanavond. De overheid lanceerde de campagne anderhalf jaar geleden om mensen voor te bereiden op grote rampen in het land. Maar een tussentijdse analyse heeft aangetoond dat mensen het helemaal niet nodig vinden zich voor te bereiden. "Het is een illusie te denken dat mensen zich gaan voorbereiden op een ramp", zegt hoogle- raar Crisisbeheersing Ira Helsloot. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ze dat nog nooit hebben gedaan, en dat zullen ze ook nooit doen." Het Ministerie van BiZa heeft laten weten uit te gaan
zoeken of en zoja hoe de campagne aangepast moet gaan worden, claimt RTL. 

België trekt zich nergens wat van aan en begint met campagne

Wie geschoren wordt, moet stil zitten, maar niet de Belgische regering. Die plant binnenkort een reclamecampagne om België in het buitenland te positioneren als aantrekkelijk voor nieuwe investeerders, meldt vakblad Pub. "De huidige politieke situatie heeft het economische imago van ons land niet aangetast," vertelt Olivier Alsteens van het departement van de Eerste Minister. "België doet het economisch zelfs beter dan de buurlanden. We willen dat posi- tieve beeld blijven ondersteunen door doelgerichte communicatie naar potentiële investeerders." De eerdere campagne was te zien

Kritiek op miljoenen kostende overheidpromotie via tv-programma’s

Paul Rosenmöller (foto), Geert Mak en, of all people, weerman Piet Pau- lussen. Let op als hun tv-programma's op de buis verschijnen, want je zit misschien wel naar overheidsreclame te kijken. Als de overheid iets wil promoten, ergens reclame voor wil maken als het ware, dan doet ze dat via Postbus 51-spotjes. Maar iedereen weet dat 't daar niet bij blijft, ook tv-producties van de Publieke Omroep en de commercia- los worden gesponsord, voor miljoenen blijkt. Vooral als ze met integratie, de Derde Wereld en Europese samenwerking te maken hebben. De Volkskrant meldt op de vp vandaag dat de overheid de afgelopen twee jaar liefst ruim 11,8 miljoen euro subsidie heeft verstrekt samen met ministeries gemaakte promotieproducties. TweedeKamerfracties spreken er schande van. Van StaatsTV wil ik niet spreken, maar ik houd er ook helemaal niet van. Waar is die misschien zo noodzakelijke kritische noot in die programma‘s, als je afhankelijk 

RVD over eigen werk: ‘Impact Postbus 51-campagnes verbeterd’

De herkenning en herinnering van Postbus 51-campagnes ''voor vragen aan de overheid'' zijn in 2006 toegenomen, terwijl de gemid- delde mediabestedingen per campagne zijn afgenomen. Bovendien zijn bij meer campagnes effecten zi chtbaar. Dat concludeert, meldt Adformatie Online, de Dienst Publiek en Communicatie (onderdeel van de Rijksvoor- lichtingsdienst), in de Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes, die deze week aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. In 2006 werden in totaal 32 Postbus 51-campagnes gevoerd door negen ministeries. Ten opzichte van 2005 daalden de bestedingen rondom de Postbus 51-campagnes met 12 pct van gemiddeld €610.086 euro per campagne in 2005 naar €535.809 euro in 2006. Ondanks de lagere gemiddelde mediabeste- dingen per campagne, laat de werking van de campagnes

Ministerie van Verkeer past reclamecampagne OV-chipkaart aan

Eindelijk, de informatie-campag- ne voor de OV-chipkaart wordt aangepast. Daarmee geeft staatssecretaris Tineke Hui- zinga van Verkeer (en Water- staat) gevolg aan 'n uitspraak van de Reclame Code Commis- sie (RCC) en vragen van het GroenLinks Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak, zo meldt het ANP. ''De lopende campag- ne -bijgaand beeld is uit een van de commercials- maakte onvol- doende duidelijk dat de kaart pas op 1 januari 2009 in het hele land kan worden gebruikt in trein, metro, tram en bus.'' Huizinga heeft besloten de slogan aan te passen -nog onbekend is hoe- en ze staakt de uitzending van twee van de drie reclamespotjes voor de OV-chipkaart. Verder verschijnt eind deze zomer een advertentie

VenW-campagne ‘Goed licht, beter zicht’ mikt eerst op automobilisten

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V en W) start in oktober met meerjaren-campagne om in eerste instantie automo- bilisten attent te maken op de gevaren van het rondrijden met defecte of niet goed afgestelde verlichting. Het aantal verkeers- ongevallen kan omlaag als weggebruikers zich bewuster zijn van het belang van goede ver- lichting. Met dit als gemeenschappelijk doel is de samenwerkingsover- eenkomst voor de campagne ‘Goed licht, beter zicht' ondertekend door ANWB, BOVAG, RAI Vereniging, Veilig Verkeer Nederland en V en W.