Dankzij tv en online: minimale 0,3%-stijging reclameuitgaven

De netto reclame-bestedingen in Nederland zijn in 2011 met 0,3% gestegen tot € 4,925 miljard (plus €17 miljoen). ”Net als in 2010 was er in 2011 sprake van grote verschillen tussen de verschillende mediumtypen. De minimale groei is volledig te danken aan twee mediumtypen, televisie en internet, die met hun groei de daling in de overige mediumtypen compenseerden.” Dat zegt onderzoekbureau Nielsen in een persbericht, voorafgaand aan publicatie van het Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2011 dat ze binnenkort (betaald) publiceren. Netto betekent dat kortingen van media-exploitanten zijn verrekend. Zelf ben ik eigenwijs en zeg reclame-bestedingen in de media, waar het bureau spreekt van media-bestedingen. Maar je heet Reclamewereld of niet, niet waar? Over het lopende jaar wordt geen uitgavenvoorspelling gedaan. Zie tabel en meer in overlees.

De markt is nog steeds niet helemaal hersteld van de forse daling van de netto reclame-bestedingen in 2009 als gevolg van de kredietcrisis. In 2010 was er een begin van herstel, maar dat herstel is ook in 2011 zeer broos. De onzekere economische situatie als gevolg van de Eurocrisis dwingt adverteerders nog steeds kritisch te kijken naar hun mediabudget en tot het maken van keuzes, aldus Nielsen in het persbericht.

Televisie blijft voor veel (grotere) adverteerders het belangrijkste mediumtype, terwijl internet steeds belangrijker wordt. “Daarnaast hebben kleinere adverteerders hun mediareclamebudgetten grotendeels of zelfs geheel teruggeschroefd. Daar hebben met name printmedia last van, naast het feit dat het mediaconsumptiegedrag wijzigt. Dat is echter een trend die al langer gaande is, maar de huidige economische omstandigheden versterken wel het effect ervan”, zegt Ben van der Werf, managing director van Nielsen Media Group Benelux.

De grootste groei van de netto reclamebestedingen in de media kwam van internet met een toename van bijna 12% tot ruim € 1 miljard. Ook televisie doorbrak in 2011 de magische grens van € 1 miljard met een stijging van 4,3%. Op een veel bescheidener niveau zag ook radio de netto mediabestedingen toenemen met 1,1%. De netto mediabestedingen aan bioscoop daalden met 2,9%, ondanks een record aantal bezoekers in 2011.

De printmedia hadden het ook in 2011 zeer moeilijk. Publiekstijdschriften noteerden in 2010 nog een groei van 2,8%, maar vielen in 2011 met een daling van 3% weer terug naar het niveau van 2009.

Bij dagbladen was sprake van het vierde jaar van daling op rij, hoewel de daling van 7,7% minder groot was dan in de laatste twee jaar. Huisaanhuisbladen en nieuwsbladen zagen de bestedingen met 9,5% dalen. Ook zij hebben te maken met vooral kleinere adverteerders die fors bezuinigen op hun mediabudgetten. En hetzelfde geldt feitelijk voor vak- en managementbladen die de netto mediabestedingen zag dalen met bijna 9,8%. Voor dit mediumtype geldt dat print meer ondergeschikt wordt aan online, een trend die niet bijdraagt aan het herstel van de netto mediabestedingen aan de papieren uitgaven.

Out of home (ook wel bekend als buitenreclame) noteerde een geringe groei van de netto mediabestedingen van 0,6%. De bestedingen aan folders namen in 2011 opnieuw en sterker af dan in voorgaande jaren: 4,3%.

Aan sponsoring tenslotte werd 1% minder besteed dan een jaar eerder. Dit cijfer wijkt af van het cijfer dat SponsorTribune eerder publiceerde. Dat heeft te maken met feit dat de bestedingen aan nonspot voor televisie door Nielsen uit de sponsorbestedingen zijn gehaald en zijn toegekend aan televisie, waarmee de door Nielsen gepubliceerde netto cijfers overeenkomen met die van SPOT.

Voor het berekenen van de netto reclamebestedingen in de media doet Nielsen twee keer per jaar onderzoek onder uitgevers en mediaexploitanten in Nederland. Daarin wordt gevraagd een opgave te doen van de ”netto advertentieinkomsten” over het betreffende jaar. Deze opgaven aggregeert Nielsen tot een totaalcijfer per mediumtype. Waar nodig worden cijfers gewogen en geëxtrapoleerd om een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijke omvang de netto reclamebestedingen per mediumtype en van de markt te kunnen geven. De netto mediabestedingen in 2011 en de vergelijking van deze  bestedingen met die van 2010 zijn gebaseerd op de volgende mediumtypen: dagbladen, huis-aan-huisbladen / nieuwsbladen, publiekstijdschriften, vak- en managementbladen, televisie, radio, bioscoop, internet, out of home, sponsoring en ongeadresseerde brievenbusreclame. Aldus het persbericht. Bijgaand het staatje met percentages van Nielsen. KLIK erop om wat te vergroten.

Lees ook:Ook in eerste helft 2013 sterke daling netto reclame-omzet
Lees ook:Reclame-omzet omlaag, behalve bij internet & buitenreclame
Lees ook:‘Reclame op tv overtreft dagbladreclame voor ‘t eerst ooit’
Lees ook:Netto reclamebestedingen in NL met 12,4% gedaald in 2009
Lees ook:Ondanks economische groei blijven reclamebestedingen stabiel in 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.