Categorie: "Poll"

Heeft Barack Obama zijn verkiezing te danken aan knappe marketing? (uitslag poll)

Barack Obama is in de VS benoemd tot Marketeer van het Jaar. Heeft hij zijn overwinning te danken aan zijn knappe marketing, vooral via online, was de vraag in onze vorig poll. De response was beperkt, slechts ruim 50 reacties. Het feit dat de poll in de nieuwe opmaak wat is weggestopt kan daarmee te maken hebben. De ”uitslag” was overigens onbeslist. De meesten, maar dan ook, net -in totaal 39 pct- waren van mening ”dat hij was zonder al die reclamemiljoenen ook wel president was geworden.” Maar een flink percentage, 35 pct, antwoordde de vraag bevestigend, ”want juist op dat vlak lieten zijn concurrenten steken vallen.” Tenslotte meldde een nog een substantieel percentage van de ruim 50 stemmers, 25 pct, het niet te weten, reden waarom het een goed idee was om dat maar eens uit te gaan zoeken in de VS.

Bankreclame, mits correct, moet blijven, aldus Reclamewereldpoll

Reclame van banken en bankverzekeraars is ongeloofwaardig volgens een recent onderzoek onder 'Nederlanders.' Maar een meerderheid vindt dat ze ermee door moeten gaan, maar ánders… Dus?  Leuk gegeven voor vorige opiniepoll van Reclamewereld.blog.nl. Gelukkig vond het meerendeel van de 145 deelnemers dat de reclame van banken gewoon dóór moet gaan. Mits de verstrekte informatie klopt natuurlijk. Dat vond 61.4 pct, wat gelijk staat aan 89 stemmen. Toch nog bijna 40 pct (38.6 pct) vond dat banken en verzekeraars in deze onzekere financiële tijden even helemaal moeten stoppen met reclame maken (56 stemmen).

   

Reclamewereld-poll over noodzaak reclame bank/verzekeraars

''Bankreclame is ongeloofwaardig'' volgens een recent (Adformatie) onderzoek onder enkele honderden Nederlanders. Maar tegelijkertijd vindt een meerderheid ook dat banken en bankverzekeraars ermee door moeten gaan. Maar dan, vermoedelijk, ánders… Dus? In de nieuwe opiniepoll van Reclamewereld. blog.nl hierop reageren, graag. ''In deze onzekere financiële tijden moeten banken en verzekeraars even helemaal stoppen met reclame maken''. Of: ''Nee, juist niet. Want we moeten weten wat de mogelijkheden zijn, alleen moet alles wel kloppen wat ze roepen.''

VS moet stoppen met politieke spots volgens RW.blog-stemmers

De reclame-oorlog in de VS wordt alleen nog maar heviger, naar mate de verkiezingsdatum dichterbij komt. Dat werd vorige week wel weer bewezen, met dit anti-Obama-spotje van McCain c.s. Bijna de helft van de Reclamewereld.blog-stemmers (47.7 pct van de in totaal ruim 300 stemmen, oftewel 145 stemmen) vindt dat dit soort spots verboden moet worden in de VS. Ruim eenderde (34,5 pct of 105 stemmen) meent dat McCain er niets mee opschiet, sterker, dit soort aanvallen kan zich zelfs tegen hem keren. Wat in de praktijk ook aan het gebeuren is, is mijn indruk. Tenslotte is de mening van 17,8 pct van de stemmen (54 stemmen) dat McCains spotjes wel verstandig zijn, mits feitelijk correct. Ze beïnvloeden wel degelijk het stemgedrag. Wie wil weten hoe de McCain-supporters erop reagereren moet dit onthullende filmpje nog even zien.

‘Genoeg van BN-ers in reclame’ zegt helft Reclamewereld-stemmers

Humberto Tan is nog niet eens van de buis met z'n Unox-worst of die andere aarts-schnabbelaar, Gordon, laat z'n was erop doen met Robijn. Werkt dat, al die BN-ers in de reclame, vroegen we in vorige Reclamewereld.blog-poll. We stopten bij 252 stemmen, meer dan genoeg voor een goede indicatie. Iets meer dan de helft, 51.6 pct oftewel 130 stemmen, blijkt ''schoon genoeg'' te hebben van al die BN-ers in spotjes en zegt dat dat ook niet werkt. Maar de rest, dus 48.4 pct (122 stemmen) ziet ze wel zitten. Bijna 30 pct 29.8 pct van het totale aantal stemmers, 75, vond Gordon/Robijn namelijk leuk, niets mis met BN-ers in de reclame, ''als ze maar leuk zijn, zoals deze.'' In totaal 47 stemmers, 18.7 pct van de 252, heeft evenmin bezwaar tegen schnabbbelende BN-ers, maar vonden deze niet leuk.

   

‘Vermoei me niet met iPhone-hype’ zeggen Reclamewereld-stemmers

Sinds de introductie op 11 juli heeft T-Mobile 35.000 iPhones met bij- behorend abonnement verkocht, volgens de telecomprovider vandaag. Reclame was onnodig, free-publicity  voldeed, stelden we in onze vorige Reclamewereld.blog-Poll over de populariteit van Apple's ap- paraatje. We stopten de Poll bij 210 reacties want indicatief genoeg. Bijna de helft, 101 stemmers of 48.1 pct van het totaal, wilde ''niet vermoeid worden'' met de iPhone-hype. En nog eens 36 stemmers (17.1 pct) wees het toestel af, ''want tevreden met huidige mobieltje.'' Yes, ik schaf hem meteen aan zeiden 26 stemmers (12.4 pct), terwijl nog eens 19 stemmers (9 pct) wel wilde, maar niet kon, vanwege een nog te lang doorlopend abonnement voor hun huidige toestel.

 

‘Bij gratis dagbladen mag reclame de voorpagina in beslag nemen’

Een beetje een ingewikkeld polletje, die laatste. Gratis dagblad Spits wekte de indruk dat de voorpagina als reclame was verkocht aan Microsoft (was in feite de achterpagina). Wat als kranten hun èchte voorpagina's verkopen, vroegen we Reclamewereld.blog-lezers. Het liep niet storm, maar ruim 60 stemmers deden nog wel de moeite om te reageren, waarvoor dank. Ongeveer de helft ervan, 50.8 pct (31 stemmen), vindt het okay, maar alleen bij gratis kranten. ''Zonder reclame blijven ze niet bestaan, dat snap ik ook wel.'' Bijna een-derde zegt principieel echter ''nee, op de VP van alle kranten horen nieuws en nieuwsfoto's en geen reclame'' (32.8 pct of 20 stemmen).

 

ING’s EK-spotjes met Cruijff vallen goed bij Reclamewereld-lezers

Interessante uitslag van de meest recente Reclamewereld.blog-poll. Hoe vielen de ING-SPOTJES tijdens het EK VOETBAL, met, behalve Jan en Ellen, Johan Cruijff, vroegen we. We stopten bij 106 stemmen, 100 geeft een goed genoege indicatie. Het grootste percentage, 32.1 pct, oftewel 34 stemmen, vond ze leuk en heeft er ''met plezier naar gekeken.'' Toch nog ruim een kwart, 27.4 pct (29 stemmen) antwoord- de: ''niet meer doen, ik word er niet goed van.'' De vraag of het niet belangrijker werd gevonden dat Cruijff te veel op tv is de laatste tijd werd door 14.2 pct van de stemmers met 'ja' beantwoord (15 stem- men). De ik denk nog na-vraag kreeg ook heel wat steun. Die luidde: wat willen ze eigenlijk zeggen? Een relatief hoog percentage van de stemmers, 26.4 pct, snapt de reden van de spotjes dus niet (28 stemmen).

 

Stroom Oranje inhaakreclame gewaardeerd bij Reclamewereld.blog

De meest recente poll op Reclamewereld.blog.nl ging over de -abrupt afgebroken- stroom Oranje inhaakreclame in de media. Leuk? Effectief? Irritant? Overbodig? waren de vragen. We stopten bij 100 binnen- gekomen stemmen, waarvan het grootste percentage, 38 pct (38 stemmen), vóór die Oranje inhakers was (''doe maar zoveel mogelijk'). Maar het aantal stemmers dat er ''niet goed'' van werd kwam in de buurt, namelijk 34, dus 34 pct van het totaal. Tenslotte gaf nog 12 pct (12 stemmen) te kennen in Oranje-aanbiedingen te zijn gestapt (dus vóór Oranje-inhakers), terwijl 16 stemmers (16 pct) niet alleen niet goed werd van de inhakers, maar ook gelooft dat ze niet werken. Opgeteld: 50 pct vóór en 50 pct tegen, toch een wondertje!

 

Overheid moet reclamefolders niet belasten zeggen RW-stemmers

De milieubeweging wil een overheidsbelasting op de reclamefolders die we in onze brievenbussen krijgen (en kunnen weigeren by the way). Maar bij de 84 stemmen die er binnen zijn gekomen op de vorige poll van Reclamewereld.blog (toen hebben we 'm vervangen door een nieuwe, over Oranje-inhakers) is daar weinig steun voor. Want 60.7 pct ofwel 51 stemmers zijn het oneens omdat een nieuwe overheids- melkkoe niet op prijs wordt gesteld. Ruim een kwart is het overigens wel eens, 26.2 pct ofwel 22 stemmen. En tenslotte waarschuwen nog 11 stemmers (13.1 pct) we er niet in moeten trappen, want de lobby van de dagbladuitgevers zit achter die milieuheffing. Die wil verdwenen reclame zó weer terughalen in de krant.