Nieuwe beleidsregels tv-reclame op rijtje gezet door SPOT

Deze maand zijn per 1 september de beleidsregels omtrent reclame bij  commerciële media-instellingen in werking getreden. Ze komen van het Commissariaat voor de Media/CvdM en vormen een aanvulling op de Nederlandse media wet, zoals die in januari 2009 in we rking is getreden. Meldt SPOT, het Nederlandse marketing centrum voor tv-reclame. Het centrum zette de belangrijkste punten op een rijtje op haar site, zoals die gelden voor reclame op de commerciële zenders (radio, tv en online). Inclusief ‘second screen’ (gebruik van smartphone of tablet naast tv), sponsoring en ‘sluikreclame.’ Ze zijn ook vermeld in de overlees.


Beleidsregels vormen een aanvulling op wetgeving en zijn bedoeld om een nadere uitleg te geven aan nieuwe regelgeving, zowel aan de TV zenders en adverteerders als aan de handhaver, in dit geval het Commissariaat voor de Media.  Aldus marketingcentrum SPOT op haar site. De beleidsregels gelden zowel voor commerciële radio zenders, commerciële TV zenders als voor commerciële aanbieders van online video die zich bij het Commissariaat hebben laten registreren als zodanig. De beleidsregels die per 1 september actief zijn geworden zijn onderverdeeld in twee categorieën. De belangrijkste punten uit de beleidsregels 2012 worden hieronder per categorie genoemd:

Beleidsregels commerciële media-instellingen 2012
1. Verschillende definities zijn duidelijker gesteld. Zo kan de bedoeling om sluik reclame ook aanwezig zijn indien er geen geldelijke of andere vergoeding tegenover staat.
2. Reclame vóór, tijdens of na een media-aanbod op aanvraag dient voorzien te zijn van een  voortdurend zichtbare duidelijke vermelding van “reclame”, “advertentie” of een andere woord van gelijke strekking.
3. Reclame in de vorm van split screen dient geplaatst te zijn in een afzonderlijk stilstaand kader dat geen onderdeel uitmaakt van het programma en maximaal twee derde van het totaal beschikbare beeld beslaat.  De reclameboodschap moet voorzien zijn van het woord “reclame” , “advertentie” of een andere woord van gelijke strekking. Het redactionele deel van het programma dient volledig zichtbaar te blijven en zonder onderbreking doorgegeven te worden.
4. Het is alleen toegestaan om split screen advertising te doen bij een verslag van een sportevenement of het live verslag van een ander evenement.
5. Het plaatsen van afzonderlijke reclames (blokken met één commercial) is toegestaan met een maximum van twee per uur.

Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
1. Ook hier zijn verschillende definities duidelijker gesteld. Zo is de definitie van een nieuws- of actualiteitenprogramma aangescherpt met de toevoeging “programma-aanbod dat frequent, minimaal één keer per week, wordt uitgezonden en dat bericht over gebeurtenissen van maximaal zeven dagen oud”.
2. De definitie van een neutrale vermelding van naam, (beeld)merk en ander onderscheidend teken van de sponsor is aangevuld met de toevoeging “een vermelding of vertoning uitsluitend bestaande uit de naam of het (beeld)merk van de sponsor en bij de vertoning in stilstaand beeld”.
3. De eis dat publiek aanwezig moet zijn bij een evenement om als zodanig gekenmerkt te worden als het niet op TV uitgezonden zou worden is komen te vervallen.
4. Onder sponsoring van programma-aanbod wordt niet verstaan het in bruikleen geven of het leveren van een niet-financiële bijdrage waarvan de waarde ondergeschikt is aan de kosten voor productie of aankoop van het programma én waarvan de waarde niet hoger is dan € 1.000 in geval van TV.
5. Onder sponsoring wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage ten behoeve van de productie of aankoop van een programma door de overheid, door instellingen die geen onderneming zijn, door de media-instelling zelf of door de (co) producent. Vermelding van één van deze partijen wordt niet aangemerkt als sluik reclame.
6. In geval van een mediadienst op aanvraag volstaat een algemene vermelding van de sponsor op de website niet. Dezelfde regels als voor een TV programma zijn hier van toepassing (o.a. vermelding aan het begin en het eind van het programma).
7. Een vermelding van de sponsor mag niet voorzien zijn van (beeld) merk kwalificaties, slagzin, aanprijzing, herkenningsmelodie, adres of telefoonnummer. Een sponsorvermelding mag wel een  webadres bevatten.

”Binnenkort voegt SPOT een dossier aan haar website toe met hierin een overzicht van alle vormen van wetgeving en regulering die van toepassing zijn op de in Nederland actieve TV zenders.  Wil je nu alvast meer details over de nieuws beleidsregels voor commerciële media-instellingen en over de eerder gepubliceerde beleidsregels voor publieke media-instellingen, download dan onderstaande files,” aldus het site-bericht.

Beleidsregels commerciële media-instellingen 2012
Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011

Lees ook:DWDD €50.000 beboet voor reclame Yvon Jaspers-servies
Lees ook:Protest BNR bij Commissariaat voor de Media na weigering spotjes op Publieke Omroep/Ster
Lees ook:Talpa €1 beboet voor ‘sluikreclame’ Sponsor Loterij in De Wedstrijden
Lees ook:Meer subsidie en nieuwe sponsors Reklame Rakkers
Lees ook:‘Mogelijk weer boete’ voor SBS-zenders vanwege reclamebeleid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.