Categorie: "Issue advertising"

Ahold-affaire: Deloitte aangepakt in advertentie van VEB

Opmerkelijke advertentie in de krant vandaag, in ieder geval in de wakkere. Die van VEB, nog steeds goed bekend als de Vereniging Effecten Bescherming. Pure issue advertising, opgefleurd met een tekening van Hein de Korte: VEB communiceert zo rechtstreeks met aandeelhouders en voort zo ook de druk op op Deloitte, dat ook wordt gedagvaard vanwege gebrekkig toezicht in de fraudezaak rond Ahold. En is natuurlijk wervend richting potentiële leden, niet onbelangrijk. Zo’n agressieve aanpak moet toch indruk op leden en niet-leden maken. Denkt het door een voormalig journalist geleide VEB, dat niet alleen op de redactionele berichtgeving rond de Ahold-affaire wil vertrouwen, vast. Niet eerder gezien in de advertentiekolommen zoiets. Zie deze site voor meer info.

Martin Gaus in anti-megastallen advertentie Milieudefensie

Geachte Kamerleden, dieren horen in de wei.’ Martin Gaus, bekend vanwege zijn dierenprogramma’s op tv, figureert vandaag in de krant prominent in een opvallende -en opvallend goede- anti-megastallen advertentie van Milieudefensie.  De organisatie richt zich zo rechtstreeks tot kamerleden met deze issue advertising (of advocacy advertising) want de Tweede Kamer spreekt vandaag over de toekomst van de megastallen in Nederland. ”De meerderheid van de Nederlandse bevolking wil geen megastallen. Duizenden mensen, onder wie Martin Gaus, onderstreepten dit de afgelopen maanden door vol overtuiging te tekenen tegen megastallen.” Een deel van de tekeningen is te zien op bijgaande advertentie. Zie overlees voor rest van de tekst.

Noodkreet in dagbladadvertentie over toekomst Productschap

De top van vooraanstaande bedrijven en organisaties in de voedingsindustrie, in totaal 29, slaakt vandaag in dagbladadvertenties een noodkreet aan de Tweede Kamer. De reclamevorm heet met een mooi woord issue advertising. Vandaag wordt er gestemd over de toekomst van ‘s lands 11 Productschappen en een van de moties stelt opheffing van alle Productschappen voor, aldus de advertentie. De managers in de agrofoodsector bepleiten een modernisering in de plaats daarvan. Een site waarop de tekst van de advertentie vermeld staat om goed te kunnen lezen kon ik helaas niet vinden. En ook niet of de overheid de Productschappen volledig financiert of deels. Tot de ondertekenaars behoren ook bekende namen als FrieslandCampina, HAK en Bavaria. Die vinden dat ze een zeer belangrijke rol spelen in de Nederlandse economie (en de werkgelegenheid).

‘Nederland dreigt de risee van Europa te worden’ (nóg een advertentie tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur)

Nederland dreigt op het gebied van de beeldende kunsten te vervallen tot een armzalig provinciaal niveau en de risee van Europa te worden.” Een zeer pittige zin uit mijn tweede anti-bezuinigingsadvertentie (op kunst en cultuur) in de krant van vandaag. Laat de de Rijksakademie van beeldende kunsten, de Atelie rs en de Jan van Eyck Academie ongemoeid, is de boodschap. De Kamer vergadert over de bezuinigingen vandaag, vandaar, die advertenties. De advertentie achterop de Volkskrant vandaag noemt een groot aantal Nederlandse kunstenaars die aan een van NL’s postacademische instellingen verbleven en vraagt zich af: ‘Zou u ze kennen zonder? Wij vrezen voor de toekomstige generatie.’  Ernaast worden bijna 50 galeries genoemd, de vermoedelijke financiers van de advertentie. Die vertegenwoordigen veel kunstenaars van de postacademische instellingen die nu met sluiting bedreigt worden.  Raar (en niet slim) dat dit soort advertenties niet zijn na te lezen op een op andere site, voor de toch niet onbetekenende online bevolking.

Ook gulle gevers aan kunst en cultuur, de mecenassen, zetten zich in advertentie af tegen bezuinigingen

De Kamer praat vandaag over het voornemen van staatssecretaris Zijlstra, van het Kabinet Rutte dus, om €200 miljoen te bezuinigen op kunst en cultuur (en blijft dan nog €700 miljoen over). Vandaag dus weer verschillende inhakers in de dagbladen met anti-bezuinigingboodschappen, issue advertising, bedoeld om de discussie in de Kamer te beïnvloeden. We pikken er weer een paar uit. Eerst een opmerkelijke, in de wakkere krant, van een serie welgestelde mensen/organisaties die je gulle schenkers, mecenassen,  zou je ze kunnen noemen (dus geen kunstsponsors als banken, verzekeraars etc.). Het zijn allemaal citaten en ik neem aan dat die 18 partijen de advertentie betaald hebben uit eigen zak. Alexander Ribbink, ex-Marketeer van het Jaar, ex-Unilever en ex-Tom Tom, soms de reacties prima op. Zo: “Cultuur is noodzakelijk, en een levensbehoefte van een ontwikkelde samenleving, op geen enkele manier zullen particulieren en bedrijfsleven ooit kunnen compenseren voor de gaten die nu ontstaan.” Ribbink noemt zich ‘ondernemer en mecenas, partner in Prime Ventures.’

‘Kans op honderden onnodige doden door eigen bijdrage’ (meldt protestadvertentie ParnassiaBavo Groep)

Weer een grote protest-inhaker tegen de bezuinigingen vandaag, ditmaal alleen in de wakkere krant. RvB en Centrale Cliëntenraad van de ParnassiaBavo Groep scharen zich achter de GGZ-protesten en gooien er een schepje bovenop. In de kop staat ‘Kans op onnodige doden door eigen bijdrage‘ maar in de tekst wordt gerept van ‘een gerede kans op honderden onnodige doden.’ Het protest is vooral tegen het invoeren v an een ‘zeer hoge eigen bijdrage’ voor patiënten die gebruik moeten maken van geestelijke gezondheidszorg. ‘De advertentie van een hele pagina, ‘betaald uit private middelen,’ is gericht aan minister Schippers van Volksgezondheid, gaat in op misvattingen en biedt een alternatief. ”Wij steunen dat u de kosten van behandeling van mensen met een psychiatrische ziekte wil beheersen en terugdringen. Echter niet de manier waarop.”  Bij die Groep, waar ik nog nooit van gehoord had (extra nuttig dus, zo’n advertentie) behandelen ruim 5.000 hulpverleners jaarlijks meer dan 150.000 patiënten. Thuis, bij de huisarts, via internet, via gesprekken op hun poliklinieken en soms in een kliniek, aldus de advertentie (klik erop om wat te vergroten).

Topensembles protesteren tegen ‘hardhorende’ Halbe Zijlstra

Groot in de Volkskrant vandaag, opvallend klein in De Telegraaf: protest-advertenties tegen de aangekondigde bezuinigingen op kunst, nu van een aantal ‘topensembles.’ Mikpunt uiteraard Halbe Zijlstra, staatssecretaris van OCW, die ‘hardhorend’ wordt genoemd, champagnekurken in zijn oren heeft en ook  moet leven met ‘Geen Halbekrats voor topensembles‘ als kop. De advertenties zijn niet door de overheid betaald, maar uit de eigen opbrengsten van de ensembles, zeggen ze. ”Als de plannen van de staatssecretaris doorgaan verdwijnt 60% van onze internatiaal erkende topensembles.” Klik op advertentie om te vergroten om de tekst en deelnemende ensembles te zien.

Greenpeace waarschuwt overheid voor overbevissing met haringloos ‘Broodje Bleker’

Dat is lekker! Grote inhaker vandaag in de dagbladen, de Broodje Bleker-advertentie van Greenpeace. Waarin er bij staatssecretaris  Henk Bleker van EZ, Landbouw (inclusief Visserij) en Innovatie wordt aangedrongen om in Europees verband overbevissing op zee tegen te gaan. Anders wacht het Nederlandse publiek e en Broodje Bleker, zonder haring of welke Noordzee vis dan ook. Issue advertising wordt deze aandachttrekkende vorm van reclame genoemd. ”Het lot van onze Noordzee ligt in handen van staatssecretaris Bleker. Deze zomer praat hij mee over het Europese visserijbeleid voor de komende tien jaar.” Greenpeace roept Bleker op een einde te maken aan de overbevissing en schadelijke vismethodes, en eindelijk zee-reservaten in te stellen. Eens, natuurlijk, wie niet? En ik ben dus ook bereid om wat meer voor vis te betalen als er tijdelijk minder beschikbaar is. ”In deze beschermde gebieden kan het zeeleven zich herstellen.” En dat is, besluit de advertentietekst (klik erop om te vergroten), ”uiteindelijk ook in het belang van de vissers. En zo blijft uw keuze in de winkel niet beperkt tot een broodje Bleker…” Zie ook site SOSNoordzee.

Evenementenbranche ageert tegen belastingverhoging

Heel erg zwart allemaal, die noodkreet per advertentie van ‘s lands evenementenbranche vandaag in de krant. Issue-advertising, want gericht tot de leden van de Tweede Kamer die vandaag besluiten of de BTW op de podiumkunsten omhoog gaat van 6 naar 19%. Dus worden de kaartjes 13% duurder, zo luidt de conclusie. ”Wij roepen u bij deze op om tegen het voorstel te stemmen,” aldus de tekst, die verder uitlegt hoe de organisatoren van evenementen als gevolg van die verhoging onevenredig zwaar worden getroffen. Er zou zelfs 900 banen op de tocht komen te staan omdat bezoekersaantallen zullen afnemen, zo wordt geclaimd. Er is ook een petitie georganiseerd, een initiatief van de

1 op de 4 Nederlanders krijgt een psychische stoornis (inhaker)

Zoals aangekondigd bij de geestig Wouter Bosch-inhaker op Prinsjesdag 2009, ook een veel minder vrolijke. Zeg maar triest nieuws, wat indruk moet maken op de Tweede Kamer, die binnenkort vergadert over de aangekondigde bezuinigingen. ”1 op de 4 Nederlanders krijgt een psychische stoornis” luidt de kop van deze inhaakadvertentie -ook wel issue (en soms ook advocacy) advertising genoemd in het jargon- van GGZ Nederland. Dat is de branche-organisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in Nederland. En om die statement in perspectief te plaatsen, de volgende wat minder schokkende statistieken: 1 op de 20 Nederlanders krijgt diabetes, 1 op de 16 wordt kaal, 1 op de 9 Nederlanders krijgt overgewicht, en 1 op de 6 Nederlanders heeft hooikoorts. Met zijn 1op de4.nl-initiatief wil de GGZ zeggen dat het niet begrijpt, ”dat het kabinet van de geestelijke gezondheidszorg veel grotere offers vraagt dan van anderen.” Daarmee komt de kwaliteit van de zorg nodeloos onder druk te staan. ”De mensen die bij ons komen voor hulp, zijn immers gewoon ziek.” Tweede Kamer, neem deze 1op de 4-boodschap tot je en doe wat, zou ik zeggen.